Biografi Ibnu Said Al-Maghribi

Biografi Ibnu Said Al-Maghribi : Ahli Sejarah dan Penyair Islam dari Andalusia

Biografi Ibnu Said Al-Maghribi : Ahli Sejarah dan Penyair Islam dari Andalusia

 

Biografi Ibnu Said Al-Maghribi

Nama lengkap Ibnu Said al-Maghribi adalah Abu al-Hasan Ali bin Musa bin Muhammad bin Abdul Malik bin Said al-Maghribi. Ia adalah seorang ahli sejarah dan geografi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penyair Andalusia. Ibnu Said lahir pada tahun 1231 (610 H) di sebuah perkampungan dekat kota Granada. Keluarganya adalah keturunan Ammar bin Yassir.
Ibnu Said menghabiskan masa mudanya di Spanyol. Di sana, ia menuntut ilmu dan melakukan aktifitas intelektual lainnya. Pada tahun 1241 (639 H), Ibnu Said meninggalkan Spanyol untuk melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya, yang kemudian meninggal dalam perjalanan. Tanpa diduga, begitu tiba di Kairo, Ibnu Said mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang ternyata telah mengenal salah satu karyanya yang berjudul Kitab al-Maghrib fi Hula al-Maghrib. Di kota itulah namanya mulai terkenal untuk pertama kali.
Kitab al-Maghrib fi Hula al-Maghrib adalah sebuah karya yang berkali-kali direvisi oleh penulisnya. Pada tahun 1249 (648 H), al-Maghribi mulai melakukan perjalanan panjang dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan bahan sebanyak-banyaknya untuk menulis buku. Ia meninggalkan Mesir menuju Irak, Suriah, dan sejumlah negara lain. Semula, buku tersebut disusun ayahnya, tapi kemudian ditinggalkan tanpa pernah diselesaikan. Kitab al-Maghrib fi Hula al-Maghrib tidak pernah muncul dalam bentuk asli yang terjilid utuh, tapi dalam bentuk manuskrip yang dijumpai di Kairo.
Sebagai seorang penyair, Ibnu Said menulis beragam jenis syair, baik yang bertema klise, ekspresi nostalgia terhadap kampung halaman, maupun ungkapan perasaannya. Namun, karya-karya Ibnu Said yang banyak ditemukan dan diterbitkan kembali di kemudian hari adalah karya yang berbentuk tulisan ilmiah dan populer.
Riwayat al-Mubarrizin wa Ghayat al-Mumayyizin adalah salah satu karya Ibnu Said yang telah diterjemahkan dalam bahasa Spanyol oleh E. Garcia Gomez di Madrid (1942) dan dalam bahasa Inggris oleh A. J. Arberry di Cambridge. Karya Ibnu Said lainnya adalah Unwan al-Murkisat wa al-Mutribat yang terbit di Kairo pada tahun 1286. Karya ini telah diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Perancis oleh A. Mahdad (1949). Sementara itu, al-Ghusun al-Yani’a fi Mahasin Syu’ara al-Mi’a as-Sabi’a dan Ikhtisar al-Kidh al-Mualla fi at-Tarikh al-Muhalla adalah dua karya Ibnu Said yang diedit kembali oleh Ibrahim Ibyari (Kairo, 1955 dan 1959). Pada tahun 1953 dan 1958, karyanya yang berjudul Mukhtasar Jughrafiyah juga diedit dan sebagian diterjemahkan dalam bahasa Spanyol oleh J. Vernet G. Potrian, yang juga menerjemahkan karya yang sama tapi dalam bahasa Perancis. Sebagian besar karya Ibnu Said berisi biografi para sarjana terkenal yang hidup pada masa itu dan cerita keluarga si penulis serta perjalanannya ke Mekkah.
Ibnu Said meninggal dunia pada tahun 1286 (685 H).