Category: Biografi

ZAKAT FITRAH

ZAKAT FITRAH

ZAKAT FITRAH 1) Pengertian Zakat Fitrah Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan karena selisihnya puasa bulan ramadhan. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa serta untuk memberi makan fakir miskin. 2) Hukum Zakat Fitrah Hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim yang punya kelebihan makan 1 hari satu malam, baik laki-laki […]

Biografi Bu Muslimah (Laskar Pelangi)

Biografi Bu Muslimah (Laskar Pelangi) Muslimah Hafsari bermunculan di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, 27 Februari 1952, Muslimah Hafsari bermunculan dari pasangan KA Abdul Hamid dan Salma Syarif, menikah dengan seorang pegawai PN Timah mempunyai nama Hazali Ali. Bu Muslimah ialah anak ke empat dari tujuh bersaudara, dan dari pernikahannya memiliki 3 […]