Category: Pertanian

PERSPEKTIF ANALOGI

PERSPEKTIF ANALOGI

PERSPEKTIF ANALOGI Analogi adalah keteraturan bahasa, suatu satuan bahasa dapat dikatakan analogis apabila satuan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dengan konvensi-konvensi yang telah berlaku. Pembicaraan mengenai kata serapan apabila bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi tentu dilakukan dengan memperbandingkan antara bahasa pemberi pengaruh dengan bahasa penerima pengaruh. Untuk membicarakan kata serapan ke dalam […]

Aneka Macam Jenis Tanaman Keladi Hias

Aneka Macam Jenis Tanaman Keladi Hias Sebelumnya telah dibahas berkenaan langkah budidaya tanaman keladi hias dan untuk mengenal lebih jauh ulang berkenaan tanaman keladi hias, terhadap tulisan kali ini akan dibahas secara spesifik berkenaan macam-macam tanaman keladi hias yang mampu kamu jadikan tanaman hias daun untuk mempercantik taman atau pekarangan tempat tinggal anda. Tanaman Keladi […]